Expertní diskuze

Americko-čínská obchodní válka, brexit a další události potvrzují základní premisu Alter Eko – svět zažívá další historický zlom. Tu jsme vyslovili a do českého kontextu zasadili během „Kostelce“ v roce 2018, následně jsme „Kostelec 2019“ věnovali vzdělá(vá)ní, které je odpovědí na mnohé výzvy a nástrojem k vytěžení příležitostí, jež přelom dějinných epoch přináší. Letos budeme analyzovat klíčové příčiny a dopady probíhajících změn. „Kostelec 2020“ se zaměří na Česko v začínajícím asijském století, v Praze konané semináře pak na brexit, nový globální obchodní režim a vlivy technologické revoluce na hodnotové řetězce.

Obchod

Druhý seminář věnovaný budoucnosti mezinárodního obchodu a globálních výrobních řetězců zasazený do kontextu pandemie COVID 19 se uskuteční 9. června 2020 od 15.30 v klášteře minoritů (Malá Štupartská 635/6, Praha 1). O své expertní vize a konkrétni tipy se tentokrát podělí profesor Roger Tooze, spoluzakladatel mezinárodní politické ekonomie, který také působí jako konzultant pro přední světové společnosti a nadnárodní instituce. Český kontext pak doplní mimo jiné generální ředitel EGAP Jan Procházka.

 

Vstupné čítající simultánní tlumočení a catering je 1.500 Kč + DPH. V případě zájmu o účast pište na seminare@altereko.info.

Brexit

Na program prvního semináře jsme vzhledem k aktuálnímu dění zařadili vedle plánovaného brexitu také komentář k dopadům pandemie COVID 19 na ekonomiku a byznys. O svůj názor se podělili zakladatelka a hlavní analytička londýnské ADA Economics Raffaella Tenconi, hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek a brexitový koordinátor Svazu průmyslu a dopravy Pavel Fára.

 

Níže nabízíme výběr nejzajímavějších mediálních výstupů navázaných na seminář: 

 

AlterEko 2020
kontakt@altereko.info

© 2020