KOSTELEC 2018

Malá země, velká výzva: Zpátky na vrchol

Nový zámek rodu Kinských
Kostelec nad Orlicí
9. -10. listopadu 2018
 

O konferenci

Dva dny neobyčejných diskuzí
9. - 10. listopadu 2018

Píše se rok 2018 a naše země se ocitla – symbolicky opět v osudovém osmičkovém roce – na rozcestí. Na domácí i mezinárodní scéně dochází k tektonickým pohybům, které na první pohled možná pomalu, ale o to s větší razancí (z)mění svět, shodli se účastníci premiérového ALTER EKOnomického fóra na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, nad nímž převzal záštitu hrabě František Kinský.

 

Účastníci „českého Davosu“ mimo jiné diskutovali o příčinách a důsledcích nastartované metamorfózy globální ekonomiky. Ta podle McKinsey Global Institute prochází v důsledku globalizace, technologické (r)evoluce, demografie a rostoucího významu rozvíjejících se zemí proměnou 300x silnější a 10x rychlejší, než přinesla průmyslová revoluce. Neschopnost států – institucí i politiků – odpovědět na výzvy s tím spojené pak podle analýzy Financial Times způsobuje příklon k nesystémovým stranám, který novodobé demokracie nezažily.

 

Dopady výše uvedených a souvisejících megatrendů je přitom dnes možné sledovat všude kolem nás. „Každá ekonomika je a bude ovlivňována změnami, k nimž dochází. Klíčovou otázkou je, jak jich využít ve svůj prospěch,“ poznamenal k tomu spoluzakladatel mezinárodní politické ekonomie Roger Tooze s tím, že malé otevřené ekonomiky, jako je ta česká, budou v průběhu nastartovaného historického zlomu nejzranitelnější. I proto je třeba být ve střehu.

 

Shrnutí toho, co konkrétně v Kostelci radili domácím lídrům Miroslav Singer (Generali CEE Holding), Leon Jakimič (Lasvit) nebo Jana Matesová (konzultantka) najdete na twitterovém účtu @AlterEkoCZ. Ten zároveň nabízí informace o plánovaných akcích týmu Alter Eko a jím doporučenou četbu.

 

Od roku 2021 můžete vybrané příspěvky z ALTER EKOnomických fór a pravidelných měsíčních Alter Eko debat najít také na YouTube AlterEkoCZ.

 

1. TECHNOLOGIE VS MY, TECHNOLOGIE A MY

 • Moderátor: Jan Bumba, ČRo Plus (panel živě přenášel ČRo Plus)

 • Pavel Kysilka, 6D Academy 
  Makro změny v rytmu mikro nástrojů a přístrojů

 • Dalibor Kačmář, Microsoft 
  Proč se (ne)bát digitalizace 101 aneb Firmy, bděte!

PAVEL KYSILKA:

"Když firmám v prostředí inovací zavedené modely fungují, radím jim, aby je nechávaly "dojet". Zároveň jim ale říkám, aby si aktivně zkoušely i to, co vnímají jako nové. Musejí inovace pochopit, aby je mohly v budoucnu úspěšně aplikovat."

"Bojovat s roboty nemá smysl. Se zdroji je třeba v ekonomice pracovat efektivně, lidskou sílu je tedy třeba využívat tam, kde se nemohou uplatnit stroje a umělá inteligence."

"Od státu je zcela nezbytná aktivita ve školství. Je třeba uvolnit velké peníze na to, aby ti nejlepší pracovali jako učitelé. Začít to musí právě platy. Zatím se bohužel ke své budoucnosti chováme mizerně."

DALIBOR KAČMÁŘ 

"S nástupem nové technologie sice část pracovních míst vždy zaniká, současně ale vznikají nová místa. Podle mého názoru nám do budoucna budou nejvíce chybět odborníci."

"Naprosto iluzorní je představa, že člověk, který přijde na trh práce, profesně dožije s tím, co se naučil ve škole. Průběžné vzdělávání je nezbytné a bude muset být součástí zaměstnání. Stejně tak je důležitá interdisciplinarita."

2. NEJISTÉ ZÍTŘKY: GLOBALIZACE NA STEROIDECH, NEBO ROZPAD NA PRVOČÍSLA?

 • Moderátor: Michael Romancov, Univerzita Karlova​

 • Jan Procházka, EGAP 
  Riziko v 21. století: Přeshraniční toky a doba (po)krizová 

 • Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy 
  Nejlepší obrana? Přidaná hodnota!

 • Helena Horská, Raiffeisenbank 
  Bouře na obzoru? Aktuální výzvy (nejen) pro český export

HELENA HORSKÁ
"Jednou z možností dalšího vývoje je to, že z globálního výrobního řetězce (globalizace) se stane regionální výrobní řetězec (regionalizace). Mohou tak vznikat jisté lokální výrobní huby."

"Největší problémy nyní vidíme v Itálii a také v předluženosti rozvíjejících se ekonomik. Když budeme zvažovat diverzifikaci českého exportu, měli bychom brát v potaz i toto a hledat stabilní ekonomiky."

JAN PROCHÁZKA
"Klíčovými otázkami v oblasti exportu je to, zda je Česká republika dostatečně diverzifikovaná a co považujeme na obecné rovině za zakázané "steroidy".
RADEK ŠPICAR

"Česká ekonomika je velmi nenáročná na kvalitu zaměstnanců. To dokazují i poslední čísla z trhu práce (270 tisíc neobsazených pozic vs. 250 tisíc nezaměstnaných). Když ale zaměstnáte prakticky kohokoli, nemůžete ho moc dobře odměnit."

"Problém, že není kde brát nové zaměstnance, je možné řešit dovozem zahraniční pracovní síly. To je ale jenom krátkodobé řešení. Dlouhodobým řešením je digitalizace, automatizace a robotizace."

JAN PROCHÁZKA

HELENA HORSKÁ

Prezentace řečníků ke stažení

JAN PROCHÁZKA

3. LIDÉ A ZEMĚ, VZOR 3.0: O ŽIVOTĚ A (PROFESNÍ) SMRTI

 • Moderátor: Helena Šulcová, (panel streamoval investiční web)​​

 • Tomáš Sedláček, ekonom a filozof 
  Kafkonomie vs Soumrak homo economicus

 • David Bárta, City:One 
  Města chytrá, města moudrá: Kde a jak (ne)budeme žít?

 • František Kinský, správce rodového majetku 
  Chaos a my aneb Jak přežít a nezbláznit se

TOMÁŠ SEDLÁČEK

"Když si strukturu firmy představíte jako pyramidu, pracuje se pouze na úrovni její základny. Čím výš v této pyramidě jste, tím méně práce máte. Umělá inteligence nakonec nahradí pracovníky na úrovni základny a každá horizontální rovina se posune výš."


"Podobné obavy, jaké máme z toho, že člověk začne být jednoho dne strukturován umělou inteligencí, máme i z toho, kam ekonomii vedou finanční trhy."

 

FRANTIŠEK KINSKÝ
"Jednou z nejhůře modernizovatelných institucí je úřad. Ze zkušeností na pozici starosty vím, že neustále narážíte na omezující předpisy, normy a zákony."


"Tím nejjednodušším způsobem, jak cokoli změnit, je začít místo 'nejdete to' říkat 'jde to'. Pokud se nám podaří zbavit pochybovačnosti, dostaneme se mnohem dál. Všechno jde, když se chce. Lidé musejí být odvážní a jít stále kupředu."

 

 

DAVID BÁRTA
"Český národ zažil historicky tři velké fauly. V roce 1918 byl majetek odebrán šlechtě, čímž došlo ke ztrátě řádného hospodáře. V roce 1948 byl majetek odebrán všem. A v roce 1997 opoziční smlouva nastolila nový řád v tom smyslu, že nejde o věc, ale o dohodu."


"Klíčem k vývoji České republiky v konstruktivním směru je změna myšlení. Veřejný sektor není schopný reagovat na to, co se děje. Nový způsob myšlení musí vzejít z veřejné diskuze, ne z rozhodnutí politiků a ministerstev."

SOBOTA 10.11. ÚVODNÍ SLOVO - ROGER TOOZE

ROGER TOOZE

"Každá ekonomika je a bude ovlivňována změnami, k nimž aktuálně dochází. Klíčovou otázkou je, jak tyto změny využít ve svůj prospěch."

"Revoluce v ICT zásadně mění způsob fungování výroby i služeb. Technologie jsou bitevním polem sporu USA-Čína."

ROGER TOOZE

4. ČESKÁ EKONOMIKA VE 3. TISÍCILETÍ: REFORMA S RUČENÍM (NE)OMEZENÝM

 • Moderátor: Helena Horská, Raiffeisenbank

 • Miroslav Singer, Generali 
  Měnová politika pro svět 4.0

 • Petr Zahradník, Česká spořitelna 
  Evropa a my: (Ne)přátelství na život a na smrt

 • Jana Matesová, konzultantka  
  Budíček(!) aneb Jak se v klidu dneška připravit na zítřejší neklid

MIROSLAV SINGER
"Centrální banky by mohly zvolna přistupovat k automatizaci tvorby měnové politiky pomocí umělé inteligence (zpracovávání velkého množství průběžně vznikajících dat). Naopak si nemyslím, že budou opouštět inflační cílování, a nevrátí se podle mě ani k dřívějším praktikám (zlato, pevné kurzy měn)."
PETR ZAHRADNÍK

"Diskutujeme o tom, jak v Česku podpořit růst přidané hodnoty. Nejdříve bychom ale měli pochopit, co to vůbec je hodnota a jaká je hodnota evropské integrace."

"Jedním z problémů je to, že nerozlišujeme mezi evropskými tématy různé důležitosti. Bavíme se stejně o otázce vstupu Česka do eurozóny a pomazánkovém másle."

"Klíčovým termínem ekonomické integrace Evropské unie je konvergence. V tomto kontextu je otázkou, zda se dělení Evropy nemění z východu a západu spíše na sever a jih.".

JANA MATESOVÁ

"Z mého pohledu jsou dnes největší změnou technologie. Je to téma, které mění prakticky vše. Pro Česko je to příležitost. Lidé, kteří mají možnost změny iniciovat (politici), si ale tuto potřebu změn neuvědomují."

 

"Musíme změnit pohled na sebe sama a musíme dosáhnout stavu, kdy se stát nebude zbytečně vměšovat do různých oblastí."

Prezentace řečníků ke stažení

MIROSLAV SINGER

PETR ZAHRADNÍK

JANA MATESOVÁ

 • Twitter - Black Circle
Kompletní summary nejzajímavějších myšlenek naleznete na našem Twitterovém účtu

5. ČESKÁ FIRMA VE 3. TISÍCILETÍ: SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST (DO ŘETĚZCŮ) ZAŘAZENÝM

 • Moderátor: Luděk Pfeifer, M.C. TRITON

 • Rudolf Čihák, IdeaSense 
  Recept na úspěch: Inovativní SMEs jako páteř ekonomiky

 • Ondřej Krátký, Liftago 
  O sázce na trendy, které (z)mění svět

 • Leon Jakimič, Lasvit 
  Světlo, které dobylo svět aneb Co je naše, to se počítá

RUDOLF ČIHÁK

"Firmy se musejí umět správně dívat, musejí být otevřené podnětům z venku, musejí umožnit zaměstnancům tvořit společný byznys a musejí synergicky diverzifikovat své příjmy."

 

"Vybudovat firmu a někomu ji předat je o tom, jak zapojujeme své zaměstnance. Kdyby firmu řídil výhradně majitel, skončila by s jeho odchodem."

ONDŘEJ KRÁTKÝ

"Otázkou v byznysu je krátkodobost vs. dlouhodobost. Někdy krátkodobě tratíte, ale v delším horizontu naopak získáváte."

 

"Vznikl zde určitý tlak, že úspěch v podnikání musí přijít do dvou nebo tří let. V takovém prostředí je obtížné myslet dlouhodobě."

LEON JAKIMIČ

"Technologie a lidské řemeslo si nemusejí konkurovat, mělo by naopak jít o symbiotický vztah."

 

"Jedním ze vzkazů zaměstnavatelům je: Netrestejte zaměstnance za chyby. Ne ty opakované, ale chyby, které jsou přirozenou součástí vývoje."

Prezentace řečníků ke stažení

RUDOLF ČIHÁK

ONDŘEJ KRÁTKÝ

LEON JAKIMIČ

 • Twitter - Black Circle
Kompletní summary nejzajímavějších myšlenek naleznete na našem Twitterovém účtu

Partneři akce

3 ALFUN copy.jpg
MSFT_logo_rgb_C-Gray.png
SoftecLogo-Claim-v2015-RGB-300dpi.png
Akcenta_mini_logo.png
White aqua angels.png
2 PPZRS mini logo.png
Toniova_kavárna_logo_mini.png

Platinový partner

 

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytuje ucelená řešení podnikatelům, firmám i veřejnému sektoru: od investičního, akvizičního a projektového financování přes podporu exportních aktivit po poradenství při fúzích a akvizicích. Je také lídrem v úvěrování podnikatelů a firem. www.csas.cz/cs/korporace

M.C.TRITON je česká poradenská společnost specializující se na řízení firem. Na domácím trhu působí od roku 1990, v současnosti je aktivní i na Slovensku a v Rusku. Její výjimečnost tkví ve zkušených lidech, znalosti trhů a ve schopnosti implementovat projekty v praxi. I proto se opakovaně řadí mezi společnosti oceněné v rámci žebříčků CZECH TOP 100. www.mc-triton.cz

 

Save & Capital se specializuje na investiční a byznys konzulting. Nabízí na míru šitá řešení pro širokou škálu klientů čítající vrcholové sportovce, nadace nebo IT firmy patřící ve svém oboru ke světové špičce. V relevantních případech využívá unikátní síť spolupracovníků, kteří působí v globálních centrech obchodu a financí i nervových uzlech progresivních regionů. www.savecapital.cz

 

Zlatý partner

 

ALFUN a.s. je moderní evropské servisní centrum nabízející široký sortiment plechů a pásů z hliníku, oceli, pozinkované oceli a nerezi, dělení a dodávky hliníkových desek a profilů. Díky svému technickém vybavení dokáže uspokojit nejnáročnější požadavky zákazníků z mnoha oblastí průmyslu. Alfun je aktivní na českém, slovenském, polském a maďarském trhu. www.alfun.cz 

Exportní garanční a pojišťovací společnost pojišťuje tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z Česka a to především do zemí mimo EU. Doplňuje tak trh tam, kde již komerční pojišťovny nestačí. EGAP vybudoval komplexní portfolio služeb pro firmy všech velikostí a objemu pojištěného vývozu. www.egap.cz

 

Hays Czech Republic je součástí Hays plc, světového leadera v oblasti vyhledávání a náboru specialistů. Zakládá si na systému specializací a individuálním přístupu ke každému klientovi i uchazeči. Trvalé a dočasné zaměstnávání, projektové role, IT Contracting či RPO řešení na míru – Hays obsáhne všechny náborové potřeby. www.hays.cz 

 

Microsoft umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentního internetu věcí. Chce pomoci každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Na českém a slovenském trhu patří mezi průkopníky digitální transformace, inovací tažených cloudovými službami a moderního stylu práce. V Praze má pak firma velké vývojové centrum. www.microsoft.cz

 

Softec, to je více než 28 inovativních let na trhu informačních technologií. Jde o softwarovo-konzultační společnost působící na Slovensku, v Česku a dalších deseti zemích Evropy. Její komplexní IT řešení využívají významné společnosti působící ve finančním, pojišťovacím a telekomunikačním sektoru a stejně tak i instituce veřejné správy. www.softec.cz

 

Stříbrný partner

 

AKCENTA CZ se již od roku 1997 úzce specializuje na devizové operace, a zahraniční platby. Tyto služby realizuje pro klienty především z řad malých a středně velkých firem, které jsou orientovány na export nebo import. Nabízí jim výrazně výhodnější devizové kurzy a úspory při realizaci zahraničních plateb a zároveň možnost zajištění kurzového rizika. www.akcenta.eu

Aqua Angels jsou dodavatelem islandské ledovcové vody s nízkou mineralizací, díky které tato voda nezatěžuje tělo a rychle nastartuje hydrataci. Společnost se na českém trhu představila v roce 2013, od té doby expandovala na Slovensko, do Itálie, Ruska nebo Pobaltí. Úspěchy sklízí i díky unikátním skleněným lahvím a barelům s originálním designem. http://aquaangels.web-solutions.cz

Platforma pro zahraniční rozvojovou spolupráci pomáhá českým firmám najít uplatnění v rozvojových projektech v zemích takzvaného třetího světa. Propojuje podnikatelské dovednosti s realizací projektů rozvojové pomoci a podporuje komerční návaznosti právě na rozvojovou pomoc. Platforma je neziskovým sdružením založeným Svazem průmyslu a dopravy. www.ppzrs.org

 

Svaz průmyslu a dopravy sdružuje na 11.000 firem zaměstnávajících 1,3 milionu lidí. Už sto let ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem zajistit optimální podmínky pro podnikání. Svaz jménem zaměstnavatelů vyjednává s českou vládou a odbory v rámci takzvané tripartity, zároveň je zastupuje i v evropských a světových organizacích. www.spcr.cz

 

Toniova zámecká kavárna a restaurace se nachází v příjemném prostředí anglického parku obklopujícího Nový zámek. Otevřena je od 1.4. do 31.10., po celý rok pak nabízí zajištění svatebních obřadů, firemních večírků či rodinných oslav. Kavárnu provozuje hrabě Kristian Kinský, i díky tomu je možné ochutnat rodinné recepty či oblíbená jídla Kinských. www.zamekkostelecno.cz/kavarna