Altereko white.png

Podcasty

Svět v roce 2020: Velký lexikon globálních (ne)pořádků

Svět prochází dramatickou metamorfózou v jejímž důsledku mnohé jistoty mizí. Člověk tomu může jít naproti a alespoň do jisté míry tak utlumit rizika a vytěžit příležitosti, jež podobné historické zlomy přinášejí. Většina obyvatel Česka ale nic podobného nedělá, o čemž svědčí i jejich (neexistující) investiční plány.

 

Další podobnosti nabídne v roce 2020 Investiční fórum a ABCD investora.   

Plošný růst české ekonomiky je u konce, díky vyluxovanému trhu práce ale mzdy nadále porostou. I díky tomu budou domácnosti napříště nejvýznamějším tahounem našeho hospodářství, které by v příštím roce mohlo posílit až o 2,5%. Pokud ale ve světě dojde k prudkému ochlazení, může to být mnohem méně.

Světem budou i napříště hýbat (geo)politická rizika. Tím nejvýznamnějším jsou prezidentské volby v USA, které by v případě vítězství Donalda Trumpa přispěly k urychlenému rozpadu globálního řádu, na což menší, otevřené ekonomiky jako Česko doplácejí. Potenciální rozbušky je ale možné najít na každém kontinentu.

Revoluce práce je tu. (Ne)bojte se!

České školství chrlí poslušné roboty, což může (nejen) naší ekonomice již brzy zlomit vaz. Úspěch, tedy konkurenceschopnost, je ve světě zítřka totiž podmíněn kreativitou a inovativností, či obecněji schopností učit se novým věcem, které nám umožňují reagovat na nečekané. To přitom přinášejí mimo jiné i výzvy a příležitosti dané automatizací výroby a vznikem globálního trhu práce.

 

Podzimní diskuze na platformě Alter Eko se i proto zaměří na vzdělávání a práci ve 21. století. Podrobně se pak tomuto tématu budou věnovat účastníci druhého ročníku „českého Davosu“ v Kostelci nad Orlicí (podrobnosti zde).

Česko i Slovensko v připravenosti a ochotě přijímat nové technologie zaostávají za většinou Evropy. Potvrzuje to aktuální verze indexu digitalizace ekonomiky a společnosti DESI, která nás řadí na 19. a 22. místo. Zlepšení, po němž volají spotřebitelé, (se) přitom brání mnozí manažeři a politici v klíčových pozicích.

Nastartovaná technologická (r)evoluce znamená novou dělbu práce mezi člověkem a robotem. Oddělení lidských zdrojů by proto mělo napříště pracovat s lidskými i strojovými talenty. Na to ale většina firem není připravena, což dobře ilustruje výzvy spojené s příležitostmi danými probíhajícím historickým zlomem.

 

Kvůli vyluxovanému trhu práce začaly české firmy ve velkém najímat seniory, ženy na mateřské a další opomíjené skupiny. Jde o trend, který přežije i stávající ochlazení ekonomiky. Dlouhodobě neobsazených pozic totiž přibývá, znalosti a dovednosti dlouho přehlížených mohou s tím spojené probémy (vy)řešit.   

Některé pracovní pozice v důsledku ochlazení ekonomiky zmizí a s růstem už se nevrátí. I proto se blížící konec hospodářského cyklu dotkne zejména práce s nižší přidanou hodnotou. Výzvy a příležitosti nicméně bezpochyby zasáhnou i ty na opačném konci spektra; ani oni by tak neměli zapomenout na osobní brand.

Stále více (nejen) studentů má psychické problémy a vyhledává kvůli tomu profesionální pomoc. Na jednu stranu je dobře, že tak dochází k detabuizaci tohoto tématu, na tu druhou je strašné, že čelíme takovému stresu, že k něčemu podobnému dochází. Odpovědí je užívat si každý moment a obecněji lehkost bytí.  

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. To, jak ji správně využívat (nejen) k nalezení a zpracování informací by tak mělo být základem osnov pro 21. století. Školy by ale neměly bezhlavě nakupovat a vyučovat technologie jen proto, že jsou v kurzu.

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména online kurzy nabízené (i) nejprestižnějšími světovými univerzitami. Jde o jistou nadstavbu pro talentované a zvídavé, kterou oceňují zaměstnavatelé i tradiční vzdělávací instituce, jak vyplývá z třetího dílu naší série natočeného studenty.

Česko už dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnohých ukazatelů vypadá v tomto ohledu struktura naší ekonomiky lépe, než například Rakouska. K tomu, abychom kvalitu udrželi, respektive nadále rozvíjeli, je nicméně třeba vylepšit vzdělávání. To totiž dnes až nebezpečně připomíná stav před čtvrt stoletím.

Škola by měla naučit globální pohled, kritické myšlení a… psát všemi deseti. To vše kultivuje renezančního člověka, který se dokáže kreativně postavit k jakémukoli problému, a je tak v podstatě pro každý byznys zajímavý, říká zakladatel jednoho z českých startupů, který to z garáže dotáhl až na vrchol.

České školy by měly klást důraz na kvalitu, jen špička – a přechodně chvost – totiž přežijí nastartovanou disrupci trhu práce. Největším nedostatkem v tomto smyslu je dnes málo zkušeností s praxí a také neschopnost vidět věci v globálu. I přesto tu máme světové studenty, což (některá) chystaná opatření podpoří.   

 

Učitelé v českých školách často vystupují autoritativně a tím ničí zvědavost a lásku k vědění. Možná i proto, že mnozí zapoměli, jaké to je být dítětem. Situaci pak komplikuje také rigidita systému, za kterou může ministerstvo i vedení škol. Přesto existují výjímky, jak potvrzuje první rozhovor naší série vedený studenty.

České školství je podfinancované, o čemž svědčí mimo jiné srovnání se zeměmi s nejúspěšnějšími vzdělávacími systémy. I proto nezvládá reagovat na měnící se potřeby ekonomiky, jejíž struktura se v důsledku megatrendů (z)mění. Náprava je podmíněna ochotou politiků cílovat horizont přesahující volební cyklus.

Partneři:

SaveANDCapital_-_ořizlé_bez_2be.png
Česká spořitelna správné logo.png
MC Triton.jpg