ALTER EKOnomické fórum 2021

Kapitalismus (p)o covidu

12. května 2021
 

O konferenci

Den plný inspirativních vizí a praktických tipů
12. května, 8:30 - 16:00

Pandemie covidu-19 se stala urychlovačem nastartovaných revolučních megatrendů. Svět zítřka a recept na úspěch v něm se i proto budou v mnohém výrazně lišit od toho, na co jsme zvyklí dnes. Úspěšní lídři budou muset napříště myslet na nemyslitelné; a to i proto, aby zvládli transformaci z úspěšných minulých obchodních modelů na budoucí vítěze; k čemuž přispěje také nový přístup k energetice a obecněji zodpovědnosti vůči okolí; přístup, který bude determinován mimo jiné novým rozložením sil v rámci globální ekonomiky.

 

O výše uvedených a souvisejících tématech budeme diskutovat v rámci jarního ekonomického fóra, které volně naváže na cyklus „českých Davosů“ pořádaných na zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí. Konkrétně pak budeme reflektovat loňský online ročník, na kterém jsme diskutovali o odolnosti a flexibilitě ekonomiky, firem a jednotlivců, tedy o kvalitách rozhodujících o vítězích v turbulentním světě dneška a zítřka. Zároveň navážeme na fórum z roku 2019, jehož středobodem bylo vzdělá(vá)ní, kteréžto je odpovědí na mnohé výzvy a nástrojem k vytěžení příležitostí, jež probíhající přelom dějinných epoch přináší.

 

Hlavním řečníkem květnové akce bude John Kay, jeden z nejrespektovanějších britských ekonomů, někdejší komentátor Financial Times a čerstvě autor knihy Greed is Dead. John odstartuje dopolední program, který jako tradičně věnujeme vizím a trendům. Odpoledne pak nabídneme detailní analýzu vybraných výzev, kterým (nejen) manažeři a majitelé firem dnes čelí, a nástin možných řešení. To vše v rámci odborně vedených workshopů pro skupiny o maximálně 15 lidech, jejichž cílem je efektivně předat konkrétní a prakticky využitelné zkušenosti.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci plánujeme offline i online verzi. Jakou cestou se vydáme, rozhodneme 2–3 týdny před fórem, a to na základě aktuální situace a doporučení hygieniků. Prozatím proto od zájemců přijímáme předběžné registrace prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontakt@altereko.info (do předmětu napište „fórum“, v e-mailu pak indikujte, o jaký workshop máte zájem; cena offline akce by byla 2.200 Kč + DPH, v případě online 600 Kč + DPH).

Podobně jako v minulosti i letos přispějeme na dobrou věc: Prostřednictvím transparentního konta otevřeného u partnerského Konta Bariéry podpoříme vybranou rodinu s autistickými dětmi, a to 10 % z partnerských peněz i každé prodané vstupenky. Podrobnosti se objeví zde v následujících dnech.

 

Program

Předběžný program
 

Dopoledne plné inspirativní vizí

9:00 - 10:15 

 

Kapitalismus 2.1: (Staro)nová pravidla hry

  • Moderuje Roman Chlupatý, AlterEko.info

  • John Kay, ekonom    

10:45 - 12:00

Česko a svět 2.1: Recept na (ne)úspěch

  • Moderátor: tba

  • Tomáš Sedláček, ekonom a filozof

  • Lenka Nováková, Small, Medium & Corporate Leader, Microsoft

  • tba

Odpoledne plné praktických tipů

13:30 - 15:30

Leadership v době (ab)normálu (expertní garant: ASB)

Společnost čelí krizi, což se promítá do soukromého sektoru. I v krizových situacích se přitom musejí ve firmách dělat důležitá rozhodnutí nutná k efektivnímu hospodaření a rozvoji anebo strategická rozhodnutí, kam směřovat. Je třeba se rozhodnout, kdo je ideálním šéfem do dnešní rychle se měnící doby, jak vyvést firmu z krize a na jaké oblasti se soustředit pro maximalizaci hodnoty.

Úspěšná firma zítřka (expertní garant: IdeaSense)

Úspěšná firma budoucnosti by měla mít vizi, pružnost a učenlivost, která není limitována hranicemi Česka. Měla by umět potlačit vlastní ego, inspirovat se od lídrů na trhu a sledovat vlastní limity. Důležitou kompetencí je také agilita praktikovaná například skrze plánování formou potenciálních scénářů a schopnost mezi jednotlivými scénáři „přepínat“, tedy být dostatečně adaptabilní.


Energetika pro 21. století (expertní garant: GWL)

Spojené státy a obecněji Západ spolupracují s privátním sektorem a soustředí se na strategické projekty v oblasti jádra, CO2, energetického mixu, těžby surovin a podobně. Východ řeší technické banality, naši státní úředníci nestačí technologickému vývoji a změna se zdá být v nedohlednu; i proto, že je energetika významným zdrojem příjmů. I tím východní Evropa zaostává za rozvinutými zeměmi.

Budoucnost globálního obchodu (expertní garanti: EGAP & VŠE)

Narůstající protekcionismus, vypořádání se s novými riziky, zachování sociální a ekologické udržitelnosti a zvyšující se flexibilita v podnikání patří dnes mezi hlavní výzvy v oblasti globálního obchodu. Jako nejvhodnější odpovědi na ně se jeví vhodné zajištění proti rizikům, rozvoj digitalizace a v neposlední řadě zrychlování a zefektivňování procesů a obchodní spolupráce.

Partneři akce

 

AlterEko 2021
kontakt@altereko.info

© 2021