Podcasty

Úspěch ve světě zítřka? Odolnost především!

Zažité hospodářské a politické pořádky mizí, chaos se stává normálem. Vítězné firmy i osobnosti zítřka tak musí napříště disponovat odolností a zároveň flexibilitou. Podrobnosti budeme v kontextu české ekonomiky a firem diskutovat na listopadovém ekonomickém fóru v Kostelci nad Orlicí. V rámci přípravy na tento „český Davos“jsme mimo jiné uspořádali cyklus expertních debat, které se objeví v říjnu v knižní podobě jako Orwell na steroidech: Průvodce chaosem 21. století a z nichž vám některé v průběhu podzimu nabídneme i zde.

Evropská centrální banka neměří správně inflaci, hospodářská politika celé Evropy proto může být nastavena nesprávně. Přes podobné nedostatky je stále lepší být členem společných evropských struktur a ty i proto přežijí; členů eurozóny může být ale napříště méně. (Rozhovor přinášíme v anglickém originále.)

Chaos se stává normálem, o vítězích bude rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může zařadit například rozpad USA, nebo imploze realitního sektoru kvůli covid-19. Jiné nedávné stálice, jako Microsoft a Amazon, naopak zůstanou na čele pelotonu. (Rozhovor nabízíme v anglickém originále.)

The best of AE: Velký lexikon globálních (ne)pořádků

Mnohé firmy podlehly vábničce výroby v Číně a teď na to doplácejí. Covid-19 přitom není prvním ani jediným důvodem, proč se stále více výrobních řetězců zkracuje a lokalizuje. Globální obchod bude také proto napříště vypadat jinak a jiný bude i recept na úspěch. (Rozhovor nabízíme v anglickém originále.).

Čína, Indie a spol. překreslí mocenské mapy, pravidla globální hry tak napříště nebudou reflektovat (jen) západní zájmy a normy. O síle – a tím i vlivu – přitom bude rozhodovat hlavně velikost a rozvinutost ekonomiky, na což by Evropská unie mohla doplatit. Česku se pak může stát osudnou závislost na autoprůmyslu.

Globalizace sešlápla brzdu a pro malé, světu otevřené Česko to není dobrá zpráva. Na druhou stranu platí, že toto zpomalení umožní nápravu některých negativ vyplývajících z internacionalizace výroby, což nakonec i nám prospěje. Nastartovaný proces přitom (z)mění výrobní řetězce, a bude tak bolet.

Technologie, demografie a další megatrendy (z)mění zažité obchodní modely. Švarcsystém se stane standardem, práce s daty – dnes v případě nejefektivnějších firem dosahující tak 15 % potenciálu – nutností a krátká životnost i těch na špici realitou. Česko se přizpůsobí, nebo bude mít problém.

České školství chrlí poslušné roboty, což může (nejen) naší ekonomice zlomit vaz. Úspěch – tedy konkurenceschopnost – je totiž podmíněn schopností učit se novým věcem, které nám umožňují reagovat na nečekané situace i epochy. V Česku se přitom v tomto smyslu potřebných věcí učíme málo a navíc pomalu.

AlterEko 2020
kontakt@altereko.info

© 2020