Lined Up Books
Altereko white.png

Studie

Studie Alter Eko

Globální ekonomika prochází dramatickou metamorfózou. Mění se desetkrát rychleji a s 300krát větší razancí než v době průmyslové revoluce, spočítal McKinsey Global Institute. Co to v praxi znamená? Technologie, demografie, urbanizace, přeshraniční toky a růst systémového významu rozvíjejících se zemí (z)mění svět, respektive pravidla hry, jimiž se řídí.

 

Rychlé a výrazné změny, které zažíváme, přinášejí zásadní výzvy i obrovské příležitosti. Zatímco první platí plošně, druhé je podmíněno, s čímž si mnozí vrcholní manažeři a politici nezvládají poradit. Alter Eko nabízí pomocnou ruku, ať už v podobě krátkých, orientačních briefů, anebo strukturovaných, hloubkových inspekcí. Většina materiálů šitých na míru je přitom neveřejná, níže tak nabízíme ochutnávku toho, co je určeno pro veřejný prostor.

Osm megatrendů

Ve studii 8 megatrendů, které (z)mění svět popisujeme příčiny a důsledky probíhajícího historického zlomu, a to v kontextu dění na globální scéně i místních dopadů. Materiál vznikl primárně pro potřeby účastníků Kostelce 2018.   

Investice do periferie

V analýze Investice do periferie: (Ne)promarněná příležitost jsme načrtli potenciál Mongolska, Srbska a Kosova z pohledu českých firem. Materiál jsme připravili na základě poptávky Platformy pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Vzdělávání a práce

Ve studii Revoluce práce je tu. (Ne)bojte se! jsme se zaměřili na měnící se poptávku po znalostech a dovednostech na pracovním trhu a vyplývající potřebu reformy vzdělávání. Materiál jsme připravili pro potřeby Kostelce 2019.

(Ne)výhody výrobních řetězců

Ve studii Chaos (jako nový normál)? Odolnost (jako řešení)! mapujeme rizika a příležitosti spojené se zapojením české ekonomiky do globální a to (zejména) prostřednictvím výrobních řetězců. Materiál vznikl jako reakce na koronakrizi.